Amennyiben hozzájárulsz a sütik használatához, kattints a RENDBEN gombra. Részletes információ: Adatvédelmi tájékoztató

Cetelem Online Áruhitel
Amire szükséged lesz az áruhitelhez:

Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya
vagy érvényes útlevél és lakcímkártya, illetve érvényes adóigazolvány

HIRDETMÉNY

A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság fogyasztási kölcsönre vonatkozó kondícióiról jelen webáruházban benyújtott kérelmek esetén
(munkáltatói igazolásos és munkáltatói igazolás nélküli hitelkonstrukció)

Hitelösszeg:                                
25.000 Ft -tól 1.000.000 Ft-ig

Futamidő: 
                                   
6, 10, 12, 24 hónap

Önrész nagysága:   
                   
Nem kötelező, de az ügyfél választása és/vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.

Törlesztés esedékessége: 
         
Az első törlesztés esedékessége készpénz átutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással a kölcsön folyósítását követő hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a folyósítást követő hónap 9. napja,                                                                        nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a kölcsön folyósítása és a következő hónap 7. napja között legalább 12 munkanap telt el. Egyébként készpénz átutalási megbízással (postai csekk), a folyósítást                                                          követő második hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja, nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja.

Törlesztés módja: 
                     
Készpénz átutalási megbízás (postai csekk), csoportos beszedési megbízás vagy banki átutalás. Bankszámlakivonattal történő jövedelem igazolás esetén a fizetés módja kizárólag csoportos beszedési megbízás vagy banki                                                              átutalás.

Kamatszámítás módj
a:             
(tőke x éves kamatláb x naptári nap) /36000

Késedelmi kamat:                       
A lejárt tartozás után évi: 5,75%

Adósságkezelési díj:                 
a.) 540 Ft, amennyiben az Adós késedelme az 5 napot eléri, de a 23 napot nem haladja meg.
b.) 3.825 Ft, amennyiben az Adós késedelme a 23 napot eléri, vagy meghaladja.

Az adósságkezelési díjat a Bank akkor jogosult felszámítani, ha az Adós késedelme az 5 napot eléri, vagy meghaladja, illetve, a Bank jogosult az adósságkezelési díjat ismételten felszámítani, amennyiben az Adós a futamidő alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, ismételten 5 napot meghaladó késedelembe esik.

Kezelési díjat és hitelbírálati díjat a Magyar Cetelem Zrt. nem számít fel.
Prolongálási díj:                             1.550 Ft
Követeléskezelési díj:                    10.340 Ft
Pénztári készpénz befizetési díj:  310 Ft
Előtörlesztési díj: 

 • Díjmentes amennyiben az előtörleszteni kívánt összeg 12 hónap alatt a 200.000,- Ft összeget nem haladja meg.
 • Az előtörleszteni kívánt összeg 1%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 évet meghaladja.
 • Az előtörleszteni kívánt összeg 0,5%-a, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam az 1 évet nem haladja meg
 • Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét.
Futamidő Kamatozás Éves ügyleti kamat THM (Teljes Hiteldíj Mutató 83/2010. (III.25.) Korm.rendelet)
6 hónap Fix 5,60% 5,75% 
10 hónap Fix 5,60% 5,75% 
12 hónap Fix 5,60% 5,75% 
24 hónap Fix 5,60% 5,75% 


Reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából:

 

Vételár:                                                                                                      500.000Ft Referencia THM:                                                                                                  5,75%
Önrész:                                                                                                                 0Ft Törlesztőrészlet:                                                                                                 22.070Ft
Hitelösszeg:                                                                                               500.000Ft Futamidő:                                                                                                           24 hónap
Rögzített éves ügyleti kamat:                                                                          5,60% Törlesztőrészletek összege:                                                                            529.680Ft
Kezelési díj:                                                                                                          0Ft A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):                                                       529.680Ft


A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra. A referencia THM értéke 5,75% 1.000.000 Ft, 24 hó.

Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 • Természetes személy
 • 18. életévét betöltötte 
 • Magyarországon levő állandó lakcím 
 • Igazolt, rendszeres jövedelem 
 • Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség 
 • Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség 
 • Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

A Magyar Cetelem Zrt. kizárólag természetes személyek részére és nem üzletszerű tevékenységhez nyújt fogyasztási kölcsön
A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

Személyazonosságot igazoló dokumentumok: 
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya

Egyéb dokumentumok: 
Érvényes adóigazolvány

Jövedelmet igazoló okmányok:

Munkavállalók esetén: 
30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás)

Vállalkozók esetében:
Vállalkozók- gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja- esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

Őstermelők esetében:
Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

Nyugdíjasok esetében:
Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről. Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, ill, rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyedi jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről. Munkáltató igazolás hiányában - a Bank döntésétől függően - a hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya.

Egyéb dokumentum: 
Érvényes adóigazolvány

Jövedelmet igazoló okmányok:
Azon bankszámla utolsó 3 havi kivonata, amely a hiteligénylő aktív, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét, jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól. Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció estében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.
A hiteligényléshez csak a Magyar Cetelem Zrt. által rendszeresített nyomtatványok alkalmazhatók. A hitelbírálat feltétele a nyomtatványok pontos, hiánytalan kitöltése és aláírása, a kölcsönszerződés megkötéséhez minden esetben szükséges a Bank által kért összes dokumentum benyújtása. A Magyar Cetelem Zrt. a hitelbírálat jogát fenntartja.

Egyéb információért forduljon a 458-6070 telefonszámon munkatársainkhoz! Érvényes: 2020. szeptember 1. napjától visszavonásig, egyidejűleg a 2020. április 1. napjától érvényes Hirdetmény hatályát veszti.

Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A vonatkozó dokumentumok és információk az alábbi linkeken találhatók

Fogyasztási kölcsönszerződés
Fogyasztási kölcsön szerződési feltételek
Hirdetmény áruhitelek késedelmi kamat mértékének változásáról
Munkáltatói igazolás